AT consultants managementManagement & beheer

Als ondernemer staat u niet alleen bij het beheren van uw onderneming. Wij staan dagelijks, ook vaak in het weekend, klaar om u met raad en daad bij te staan.

Telefonisch en per E-mail zijn wij constant bereikbaar, ook voor onze internationale klanten, om onmiddellijk een antwoord te geven op hun vragen die dringend zijn.

Verder kunnen er op diverse vlakken ondersteuningen worden gegeven:

  • het opstellen van budgetten kan gezamenlijk worden georganiseerd zodat bij een degelijke opvolging de juiste beslissingen kunnen genomen worden bij investeringen of financieringsaanvragen;
  • investeringsprojecten kunnen uitgewerkt worden en financieel ingeplant in een toekomstvisie;
  • een financieringsaanvraag kan samengesteld worden, getoetst worden aan de financiële mogelijkheden en besproken bij de financiële instelling;
  • een tussentijdse bespreking van de resultaten en analyse op maat kan voorzien worden;
  • bij een analytische boekhouding kan periodiek elk project opgevolgd en gerapporteerd worden;
  • opportuniteiten en mogelijke risico’s kunnen besproken worden.

Een belangrijk element in uw bedrijf is de liquiditeit. Als de centen niet binnen komen kan u de centen ook niet gebruiken. De omzet is dan ook pas gerealiseerd als de facturen betaald zijn en de bedragen op uw bankrekening staan. Een degelijke en periodieke opvolging van de openstaande facturen is dan ook een noodzaak. Ook hiervoor kan u op ons beroep doen. Dit kan zich beperken tot het regelmatig bezorgen van een lijst van openstaande facturen, maar kan uitgebreid worden tot het verzenden van een herinnering of tot het inleiden van een dossier bij gerechtsdeurwaarder of advocaat.

En dan is er nog dat groot deel aan administratie. Niet altijd het geliefkoosd deel van de zelfstandige, maar een bittere noodzaak. Dit deel kan ook met ons georganiseerd worden. Een deel kan geautomatiseerd worden. Enerzijds kan de uitgaande facturatie geautomatiseerd worden door een aangepast programma, en anderzijds kunnen wij voor een cloud omgeving zorgen zodat bij ontvangst van de documenten deze onmiddellijk bij ons kunnen geplaatst worden. Zeker gemakkelijk voor internationale klanten die vaak in het buitenland vertoeven. Let op: dit ontslaat u niet om alle documenten bij te houden.

Onze administratieve diensten gaan nog verder. Als klant kan u op ons beroep doen om diverse basiscontracten op te stellen of documenten te bezorgen. Dat kan gaan over een huurcontract, interne financieringsovereenkomst, volmachten, interne verslagen, enz.

Uiteraard is er steeds een administratieve ondersteuning voor de wettelijke administratieve verplichtingen, zoals het opstellen van de jaarverslagen, het opstellen van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de nodige rapporten.