AT consultants fiscaliteitFiscaliteit

De fiscale wetgeving is voortdurend in beweging en de toepassingen zijn niet altijd duidelijk. Daarom dat de fiscale wetten bijna dagelijks worden aangevuld met parlementaire vragen, administratieve commentaren, administratieve beslissingen en circulaires.

Neem daar bij dat u als zelfstandige in een poel van fiscale verplichtingen terecht komt die, bij het niet of onjuist toepassen, een fiscale boete opleveren. Boeten die snel worden uitgevoerd en in bedrag vaak hoog oplopen.

Het is onze taak om samen met u uw fiscaal dossier in goede banen te leiden, de juiste wetten toe te passen en te zorgen dat er geen boeten worden opgelegd. Het kan alleen samen met u omdat u zal moeten zorgen om ons tijdig de noodzakelijke informatie en documenten te bezorgen die wij nodig hebben.

Wij zorgen voor de elektronische aangiften: periodieke BTW aangiften, periodieke aangiften van de intracommunautaire bewegingen, intrastat aangiften, aangifte in de personenbelasting, aangifte in de vennootschapsbelasting, aangifte in de rechtspersonenbelasting.

Ook wat de aangifte betreft voor de steden, gemeenten en provincies staan wij klaar om de documenten in te vullen. Alle fiscale zaken en aangiften kunnen aan bod komen.

De berekening van de voorafbetalingen, prognoses in de personenbelasting en vennootschapsbelasting, berekening voordelen alle aard en bezorgen van fiscale grondslagen behoren ook tot ons takenpakket.

In sommige gevallen heeft de fiscale administratie enige verduidelijking nodig, heeft zij een bemerking of wenst zij de aangifte te wijzigen. Dit laat zij weten door u een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging te bezorgen. Als u die documenten aan ons bezorgd zorgen wij voor de verdere behandeling.

Het beperkt zich niet altijd tot de in te dienen aangiften en documenten, maar een fiscale controle behoort ook tot de mogelijkheden die zich kunnen aanbieden. Dat is het ogenblik dat wij zeker voor u klaar staan om u niet alleen te begeleiden, maar heel vaak u te vertegenwoordigen tijdens de controle. Wij nemen de verdediging van uw dossier op ons en bezorgen u nadien een duidelijk verslag.

Bent u met de gevestigde aanslag die u hebt ontvangen niet akkoord komt u deze best onmiddellijk met ons bespreken. Wij kunnen dan de noodzaak van een bezwaarschrift onderzoeken, dit indienen en verder opvolgen.

Het feit dat wij veel internationale klanten onder ons cliënteel hebben is er een kennis opgebouwd van internationale fiscaliteit en de begeleiding hierin. De dubbelbelastingverdragen zijn voor ons kantoor dan ook geen onbekenden.

Wij zijn er natuurlijk steeds om met u een fiscale planning te bespreken en om u op alle vlakken fiscaal advies te verlenen.