AT consultants personeelszakenStartersbegeleiding

U hebt de keuze gemaakt om een zelfstandige activiteit op te starten en dan komen de vragen en dilemma’s. Deze kunnen wij voor een groot deel al uit de wereld helpen met een vrijblijvend en kosteloos eerste kennismakingsgesprek.

Er zal moeten beslist worden of men zal opstarten onder de vorm van een eenmanszaak of vennootschap. De mogelijkheden worden besproken met al hun voor en nadelen, want beiden zijn natuurlijk steeds aanwezig.

In sommige gevallen is een financieel plan noodzakelijk bijvoorbeeld bij de oprichting van bepaalde vennootschappen of voor de bemiddeling met de bank voor een financiering. Ook hiervoor kunnen wij u bijstaan en kunnen wij dit samenstellen op onze programma’s. Wanneer gewenst kunnen wij u begeleiden bij de bespreking van een dossier met de bank.

Indien u hebt gekozen om een vennootschap op te richten dient er een keuze gemaakt te worden in de soort vennootschap. In sommige gevallen zal de oprichting onderhands kunnen gebeuren op ons kantoor, maar in veel gevallen dient de oprichting te gebeuren bij de notaris. Wij begeleiden voor u het notarisdossier door de noodzakelijke informatie en gegevens te bezorgen aan de notaris en de statuten voor u door te nemen op hun volledigheid.

Een juiste inschrijving van de activiteiten in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) is belangrijk. U kan hiervoor dan ook beroep doen op onze diensten. Ook bij het aanvragen van het BTW nummer moeten er soms keuzes worden gemaakt. Deze kunnen wij gezamenlijk bespreken zodat vanaf de opstart het juiste BTW regime wordt geactiveerd.

Als zelfstandige dient u zich aan te sluiten bij een sociale kas van zelfstandigen. Naargelang uw situatie kan de wijze van aansluiting verschillend zijn. Wij kunnen met u de beste formule bespreken en de aansluiting in orde brengen.

Naargelang de beroepsactiviteit kunnen er heel wat diverse vergunningen noodzakelijk zijn. Wij bekijken samen met u of deze aanwezig zijn en verzorgen mee de aanvraag.

En dan ga je opstarten en kom je in aanrekening met diverse administraties. Het goed bijhouden van alle documenten is een noodzaak om een goede boekhouding te kunnen voeren. Maar ook de juiste opmaak van uw verkoopfactuur is belangrijk. Deze kan u aan ons kantoor voorleggen ter controle.

U zal geregeld diverse documenten ontvangen die ofwel dienen ingevuld te worden of beantwoord te worden binnen een bepaalde periode. Het juist opvolgen en tijdig terugsturen van de documenten is meestal belangrijk om geen boeten op te lopen. Bezorg deze onmiddellijk aan ons kantoor en wij doen voor u het nodige.