AT consultants personeelszakenPersoneelszaken

Als u een werknemer in dienst neemt komt u in een positie met belangrijke verantwoordelijkheden en verplichtingen. Om dit allemaal in goede banen te leiden werken wij samen met erkende sociale secretariaten. Zij hebben de specialisten in huis die dagelijks de constant wijzigende sociale wetgeving opvolgt. Daarnaast hebben zij een interne juridische dient die de nodige ondersteuning geeft wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden die, naargelang de wijze van beslissing, een goede juridische controle en opbouw nodig hebben.

Als eerste aanspreekpunt en begeleider in alle deze zaken kan u beroep doen op ons kantoor.

Personeel aanwerven dient met de nodige zorg te gebeuren. Niet alleen op basis van administratieve verplichtingen, maar ook op basis van de juiste persoon aan te werven. Maakt u op een van deze vlakken fouten dan zal het steeds tijd en geld kosten.

Een gesprek vooraf op ons kantoor over de diverse stappen en volgorde die u hier moet in volgen kan al heel wat tijd en geld besparen. U gaat bijvoorbeeld keuzes moeten maken over:

  • de wijze van aanwerving (laat u zich ondersteunen en door wie)
  • welk arbeidsstatuut mag of moet u nemen (arbeider of bediende)
  • zal het een voltijdse of deeltijdse job worden
  • wat zal de functie van de werknemer worden

Al deze punten zullen hun belang hebben om de uiteindelijke kostprijs van de werknemer te bepalen. Samen met het sociaal secretariaat kunnen wij onderzoeken wat het minimum loon dient te zijn, wel steeds rekening houdende met de minima die mogelijk zijn afgesproken in een paritair comité.

Meestal spreekt u een brutoloon af met uw werkgever. Belangrijk is dan te weten wat de totale loonkost is voor u. De werknemer weet meestal graag wat het netto loon zal zijn voor hem.

Bovenop het bruto loon dient de werkgever nog de RSZ bijdrage werkgever te betalen. Voor de werknemer zal er van het bruto loon een RSZ bijdrage werknemer en de bedrijfsvoorheffing worden ingehouden om naar het netto bedrag te gaan.

Voor de werkgever kunnen er in sommige gevallen kortingen worden gegeven voor de RSZ bijdrage. Het is daarom belangrijk de mogelijkheden vooraf te bespreken met ons kantoor zodat de beste formule kan uitgewerkt worden. De totale loonkost kan dan berekend worden rekening houdende met alle elementen zoals bijkomende vergoedingen en vakantiegeld.

We begeleiden u ook naar de eerste werkdag waarop diverse formaliteiten vooraf dienen in orde te zijn. Wij sluiten u vooraf aan bij een sociaal secretariaat en gelijk bij een externe dient voor preventie en bescherming en een kinderbijslagfonds. Uw werknemer moet vooraf geregistreerd worde bij de RSZ door gebruik te maken van een Dimona aangifte (Déclaration Immédiate Onmiddelijke Aangifte). Er dient vooraf een arbeidsongevallenverzekering afgesloten te worden.

Ook voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement kan u op onze diensten beroep doen.

En tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst kunnen er zich verschillende wijzigingen en onvoorziene omstandigheden opduiken. Ook dan blijven wij uw aanspreekpunt om de juiste stappen te nemen.