AT consultants boekhoudingKlassieke boekhouding

Voor het voeren van uw boekhouding kan u bij ons vrij kiezen welke ondersteuning u wenst.

Wanneer de boekhouding volledig door ons kantoor wordt verzorgd kan dit gebeuren op basis van de regelmatig bezorgde of opgehaalde documenten op papier, of kan er gekozen worden voor een klantenomgeving op onze lokale Cloud server. In de klanten omgeving kunnen alle facturen en andere documenten in PDF worden geplaatst zodat deze automatisch kunnen ingelezen worden in het boekhoudpakket en automatisch verwerkt. De documenten blijven ter beschikking van de klant.

Hebt u zelf een persoon in de zaak om de boekhouding te voeren kan dit ook onder begeleiding en opvolging door een dossierverantwoordelijke binnen ons kantoor. Doordat wij met het volledige pakket van Wolters Kluwer werken in het kantoor kunnen wij u hiervoor de cloud versie EVA online voorstellen. Bij deze versie wordt er voor ons kantoor een link voorzien naar uw dossier zodat wij u constant ondersteuning kunnen geven en de noodzakelijke informatie hiervoor kunnen opvragen.

Ook wanneer u intern een ander boekhoudpakket gebruikt, plaatselijk of in de cloud, kan de nodige ondersteuning worden gegeven. Als de software leverancier voor ons een link kan bezorgen vergemakkelijkt en versneld dit de communicatie en consultatie. Maar evengoed zijn wij steeds bereid om ter plaatse te komen en gezamenlijk het dossier te bekijken en bespreken.

Tenslotte kan naargelang de noodzakelijke informatie voor het financieel management de boekhouding gevoerd worden op de klassieke manier of analytisch.

Aanvullend aan de verwerking van facturen, documenten en bankuittreksels zorgen wij voor de BTW aangiften, de intracommunautaire aangiften en de intrastat aangiften. Indien er nog andere rapporten of aangiften dienen ingediend te worden, specifiek aan bepaalde beroepsactiviteiten, wordt daar ook de nodige zorg aan besteed.

Tijdens het boekjaar kunnen op vraag tussentijdse resultaatbesprekingen worden gehouden of tussentijdse rapporten worden bezorgd. Dit kan gaan over budgetopvolging, kasstroomanalyse, ratioanalyse, interne rapporten op maat van de klant of gewoon een tussentijdse balans en resultatenrekening.

Op het einde van het boekjaar wordt er zorg gedragen voor de wettelijke formaliteiten: het opstellen van de interne jaarrekening, het opstellen en neerleggen van de externe jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de jaarverslagen, en de diverse fiscale aangiften (vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting).

Zoals u kan opmerken kan het volledig pakket van onze diensten samengesteld worden op maat van de klant. Er kunnen afspraken worden gemaakt over wie welke taken tot zich gaat nemen, steeds onder de volledige begeleiding van ons kantoor.