Een financieel beheer is noodzakelijk voor een gezonde zelfstandige zaak.

Meestal heeft de starter, maar vaak ook de gevestigde ondernemer, geen tijd om zich bezig te houden met het financieel beheer. Men onderschat het belang ervan waardoor men in sommige gevallen ongewenst en vooral onvoorzien in financiële problemen komt. Het kan uitdraaien tot handelsonderzoeken door de rechtbank, een concordaat of mogelijk een faillissement.

U hoeft het financieel beheer niet alleen te doen en laat u daarom best begeleiden en helpen door uw dossierbeheerder van het boekhoudkantoor. We willen u toch enkele aandachtpunten meegeven zodat u zelf al een indruk hebt van de op te volgen zaken en dit desnoods kan organiseren.

Het is zeer belangrijk om budgetten op te stellen en duidelijke financiële doelstellingen. De omzet zal uw kosten moeten dragen en moet daarom met de nodige kennis en voorzichtigheid worden behandeld. Bepaal uw omzetprognose vooral niet op basis van uw kosten en aankopen maar op basis van aanvaardbare en haalbare elementen.

Doe een regelmatige controle en toezicht op je werkkapitaal. Voorraadbeheer is daarbij belangrijk omdat men enerzijds voldoende voorraad nodig heeft om de klant correct te bedienen, maar anderzijds geen te grote voorraad mag aanleggen die te veel van uw cash zal blokkeren die u misschien nodig hebt om andere zaken te betalen. Een negatief werkkapitaal betekend vaak dat de zaak in grote financiële problemen zit. Probeer daarom vooraf te bepalen hoelang je met het beschikbaar kapitaal verder kan zodat u tijdig financiële middelen kan voorzien. Met een bank praten op het ogenblik dat een bedrijf in moeilijkheden zit is vaak niet meer mogelijk.

Uw omzet is pas gerealiseerd als het geld op de bankrekening staat. Het is pas dan dat u de cash kan gebruiken. Een goed cashbeheer is dus een noodzaak. Klanten binnen halen en contracten afsluiten, verkopen realiseren en dienst na verkoop zijn allemaal belangrijk om uw zaak draaiende te houden. Maar de opvolging dat de klanten tijdig betalen is even belangrijk om uw zaak te laten overleven. Het kan tot gevolg hebben dat u zelf uw leveranciers niet kan betalen wat vaak resulteert tot bijkomende kosten.

Als een investering of bijkomende investering noodzakelijk is in uw zaak, onderzoek dan de diverse mogelijkheden die uw budget toelaten. Soms is het aangeraden om tijdelijk bepaalde machines of toestellen te huren, wanneer het gebruik kortstondig en soms eenmalig is. Moet u toch aankopen, overweeg en onderzoek dan of een tweedehands mogelijk is of dat een aankoop in nieuwe staat noodzakelijk is.

Een regelmatige kijk op de cijfers, balans en resultatenrekening, geeft u een totaaloverzicht van uw zaak en zal automatisch bepaalde beleidsvragen naar voor brengen die u desnoods met uw dossierbeheerder kan bespreken. Elk kwartaal dit even doornemen is een goed idee en zal u behoeden voor bepaalde verassingen.