Kilometervergoedingen aan de werknemer.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een kilometervergoeding te geven aan uw werknemer. Het bedrag en de fiscale behandeling zal verschillen naargelang het soort vervoermiddel dat men gebruikt en in sommige gevallen het soort verplaatsing.

Zo kan het een fiets zijn (lees fiets en alle elektrische fietsen) of de persoonlijke auto. Het kan gaan om een verplaatsing tussen de woonplaats en werkplaats of een verplaatsing voor beroepsdoeleinden.

Als werknemer kan men een fietsvergoeding toekennen van € 0,23/km (vrij van RSZ) aan de werknemer voor de verplaatsingen tussen hun woonplaats en werkplaats. Dit bedrag is voor hen volledig fiscaal vrijgesteld.
Indien de werknemer carpoolt, kan u als wergever, die het carpoolen organiseert, een vergoeding toekennen voor de effectieve gecarpoolde verplaatsingen. Die vergoeding zal maximaal vrijgesteld worden voor de waarde van de kostprijs van een maandelijks treinabonnement in eerste klasse voor dezelfde afstand.

Als uw werknemer zijn auto gebruikt of te voet gaat kan de vergoeding, die u hem toekend als werkgever, vrijgesteld worden voor een maximumbedrag van 390 euro per jaar.

Voor de beroepsverplaatsingen die uw werknemer met zijn eigen voertuig doet is er een andere regeling. Aangezien dit een vergoeding voor kosten betreft, is deze niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding de werkelijke kosten dekt.

Als werkgever uit de privésector hebt u twee mogelijkheden waaruit kan worden gekozen:
- Ofwel betaald de werkgever het juiste bedrag terug aan de hand van stukken die de werkgever voorlegt;
- Ofwel wordt er een forfaitair bedrag per kilometer betaald.

Voor het forfaitair bedrag per kilometer wordt vaak gebruik gemaakt van het bedrag dat de overheid voor de ambtenaren toepast en dat elk jaar in het Belgisch Staatsblad wordt toegekend. Het wordt elk jaar op 01 juli aangepast. De nieuwe forfaitaire kilometervergoeding bedraagt € 0,3573/ km sinds 01 juli 2018. Voor de twaalf maanden voordien bedroeg deze vergoeding € 0,3460/km.