A T Consultants

Sinds 1992 richten wij ons als boekhouder – fiscalist tot elke zelfstandige, natuurlijke persoon of rechtspersoon, om hen bij te staan hun wettelijke verplichtingen te vervullen op fiscaal en administratief vlak. Bijkomend bestaat onze taak uit het bezorgen en verduidelijken van de cijfermatige gegevens als ondersteuning van het algemeen management en beheer van de onderneming.

In deze taak willen wij vooral voor de KMO en de vrije beroepen, onze doelgroep, een actief kantoor zijn in plaats van een passief kantoor. Er wordt niet alleen ondersteuning gegeven op vraag van de klant maar er wordt de nodige inzet getoond om het dossier constant analytisch en kritisch te bekijken en de klant te adviseren of te informeren waar nodig.

Anderzijds is de persoonlijke benadering en contact een belangrijke troef die ons kantoor wil blijven behouden. Aanwezig en bereikbaar op elk ogenblik dat u ons nodig hebt.

U kan bij ons terecht voor:

 • Klassieke boekhouding
 • Fiscaliteit
 • Personeelszaken
 • Starters begeleiding
 • Ondersteuning bij boekhoudkundige automatisatie
 • Management en beheerondersteuning
 • Diverse administratieve ondersteuning

Visie

Wij willen onze klanten het gevoel geven dat zij niet alleen staan in hun dagelijks beheer van hun zaak en steeds een antwoord kunnen geven op de snel veranderlijke en evoluerende markt. Dit binnen de activiteiten van ons kantoor.

Binnen de organisatie wordt aandacht gegeven aan 4 kernwaarden:

 1. Communicatief: wij delen onze kennis en informatie met u die betrekking kan hebben op uw activiteiten door u per E-mail actueel op de hoogte te houden, maar blijven het meeste belang hechten aan het persoonlijk contact om uw dossier te bespreken, en dit op het ogenblik dat het u past.
 2. Professionaliteit: door onze jarenlange ervaring, kennis van de diverse interne specialisten die lid zijn van de professionele beroepsverenigingen en de interne en externe seminaries die worden gevolgd om actueel op de hoogte te blijven staan wij met oog voor detail steeds klaar in elke situatie.
 3. Geïnteresseerd: wij willen betrouwbaar, objectief en neutraal advies verlenen door uw zaak en leefwereld te kennen en te begrijpen, informatie die u zeker gepassioneerd aan ons zal willen vertellen.
 4. Flexibel: u kan ons alles vragen, van algemene oplossingen tot gespecialiseerd maatwerk, maar ook op vlak van bereikbaarheid kan een bespreking op kantoor of ter plaatse.

Deontologie: wij respecteren het beroepsgeheim en de disciplinaire regels waaraan de boekhouders – fiscalisten gehouden zijn, en behandelen elk dossier met de nodige discretie.